social image
НАШЕТО УЧИЛИШТЕ
Општинското основно училиште „Браќа Миладиновци“ се наоѓа во с.Миладиновци,Општина Илинден. Нашето училиште е училиште со еднакви можности за раст и развој!
НАШАТА МИСИЈА
Нашето еко - училиште е пријатно катче за стекнување знаења, воспитување и толеранција помеѓу учениците, родителите и вработените.
НАШАТА ВИЗИЈА
Подобри услови за работата на училиштето,унапредување на мултикултурната соработка и помагање на учениците од социјално ранливите категории, ќе создадеме квалитетна клима за работа и ќе го подобриме училишниот успех.

ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ
БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ

OОУ” Браќа Миладиновци” с. Миладиновци се наоѓа во општина Илинден. Во состав на централното училиште работат две подрачни училиште во селата Текија и Мршевци.

Развојниот пат на училиштето може да се каже дека минува низ две етапи и тоа: првата од 1939 година, вторатаод 1957 година, па до денес. Училиштето “ Браќа Миладиновци” с. Миладиновци, работи во три објекти и тоа, централно училиште во с. Миладиновци и две подрачни училишта во с. Мршевци и с. Текија.

Известувања и вести

АКТИВНОСТИ

Еднодневен излет

Учениците од прво до деветто одделение на еднодневен излет

Прочитај повеќе

Македонска Филхармонија

Ученците од деветто одделение во посета на Македонска Филхармонија

Прочитај повеќе

Натпревар во прва помош

Нашите ученици на натпревар во прва помош

Прочитај повеќе

Проект PRELIM во соработка со ЕЛТАММК

Соработка со Асоцијација на наставници по англиски јазик и книжевност ЕЛТАММК

Прочитај повеќе

Крени глас против врсничко насилство

Кампања против врсничко насилство

Прочитај повеќе

Денот на планетата Земја

Англиски содржини за одбележување на денот на планетата Земја

Прочитај повеќе

22-ри Aприл Светски ден на планетата Земја

Упатуваме јасни пораки

Прочитај повеќе

Светскиот ден на планетата Земја

Се грижиме за планетата Земја бидејќи е единствена

Прочитај повеќе

Еко репортери

Одбележување на Денот на планетата Земја

Прочитај повеќе