Меѓуетничка интеграција преку спорт

Пријателски фудбалски натпревар

Прочитај повеќе

Спортуваме - другаруваме

Меѓуетничка интеграција во образованието преку спортски активности

Прочитај повеќе

"СПОРТУВАМЕ ЗА ЗДРАВЈЕТО "

Спортски напревар за основните училишта и администрацијата од општина Илинден

Прочитај повеќе

"МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО ПРЕКУ СПОРТ"

Пријателски натпревар во женска одбојка

Прочитај повеќе