Кодекс  
куќен-ред  
Правила-за-надворешниот-изглед-и-начин-на-однесување-за-време-на-настава  
Протокол-правилник-за-насилство-во-училиште  
Правилник-за-пофалби,-наград-и-и-педагошки-мерки