OОУ ”Браќа Миладиновци” - централно училиште

ПООУ Мршевци - село Мршевци

ПООУ Текија - село Текија