My Place on Earth

My Place on Earth е еТвининг проект кој се реализираше во периодот од октомври 2023 до мај 2024 со учениците од петто одделение од ПОУ Мршевци и нивната наставничка по англиски јазик Емилија Стојановска. Основната цел на проектот е да се промовира местото на живеење на учениците преку употреба на ИКТ алатки. Активностите имаа за цел да ја промовираат локалната кујна, историјата на местото, природните убавите и активностите кои најчесто се застапени. Преку споделување на интересни факти за местото на живеење учениците научија нешто повеќе за другите земји и нивната култура на живеење.

Галерија