social image
НАШЕТО УЧИЛИШТЕ
Општинското основно училиште „Браќа Миладиновци“ се наоѓа во с.Миладиновци,Општина Илинден. Нашето училиште е училиште со еднакви можности за раст и развој!
НАШАТА МИСИЈА
Нашето еко - училиште е пријатно катче за стекнување знаења, воспитување и толеранција помеѓу учениците, родителите и вработените.
НАШАТА ВИЗИЈА
Подобри услови за работата на училиштето,унапредување на мултикултурната соработка и помагање на учениците од социјално ранливите категории, ќе создадеме квалитетна клима за работа и ќе го подобриме училишниот успех.

ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ
БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ

OОУ” Браќа Миладиновци” с. Миладиновци се наоѓа во општина Илинден. Во состав на централното училиште работат две подрачни училиште во селата Текија и Мршевци.

Развојниот пат на училиштето може да се каже дека минува низ две етапи и тоа: првата од 1939 година, вторатаод 1957 година, па до денес. Училиштето “ Браќа Миладиновци” с. Миладиновци, работи во три објекти и тоа, централно училиште во с. Миладиновци и две подрачни училишта во с. Мршевци и с. Текија.

Известувања и вести

АКТИВНОСТИ

Регионален натпревар по македонски јазик

Пласман на нашите учениците на натпреварот по македонски јазик

Прочитај повеќе

Регионален натпревар по природни науки

Пласман на учениците од нашето училиште

Прочитај повеќе

Искуствено учење

Животните и нивната животна средина

Прочитај повеќе

Регионален натпревар по биологија

Нашите ученици на регионален натпревар по биологија

Прочитај повеќе

🎉 Ден на Шегата - Светот на Фантазијата 🎭

1 Април - ден на шегата

Прочитај повеќе

👑🎉 НЕВЕРОЈАТНА АВАНТУРА! 👑🎉

1 Април Ден на шегата

Прочитај повеќе

Ударна вест!

1 Април - ден на шегата

Прочитај повеќе

Одбележување на Светскиот ден на водата

Ја подигнуваме свеста за важноста на водата

Прочитај повеќе

Светски ден на водата

Без вода нема живот!

Прочитај повеќе