Повик за запишување на ученици во прво одделение

Запишувањето на ученици во прво одделние во учебната 2024/2025 ќе се одвива секој работен ден од 9-15 часот, во периодот 01.05 - 31.05.2024.

Галерија