Global Voyages: Exploring Famous Cities

еТвининг проектот „Глобални патувања: Истражување на познати градови“ ангажираше ученици на возраст од 10 до 15 години од Северна Македонија, Романија, Турција, Босна и Херцеговина и Полска во истражување на познати градови преку интердисциплинарни активности кои вклучуваат ИКТ, англиски, географија, уметност и технологија. Од нашето училиште учество зедоа учениците од петто одделение од ПОУ Мршевци со нивната наставничка по англиски јазик Емилија Стојановска
**Клучни активности**:
- **Февруари**: Креирајте логоа на проекти, училишни видеа и градски презентации; учествуваат во активностите за eSafety.
- **Март**: Правете квизови и креирајте сложувалки со знаменитости; споделете размислувања за градовите преку онлајн платформа.
- **Април**: Креирање и размена на брошури за туристички водич; бура на идеи вокабулар поврзан со проектот.
- **Мај**: Прославете го Денот на еТвининг со видео пораки; цртаат и опишуваат локални места; креирајте онлајн изложба и повеќејазичен речник.
Проектот промовира географско знаење, културна размена и ИКТ вештини. Генерално, „Глобално патување: Истражете ги познатите градови“ има за цел да ги прошири хоризонтите на учениците, да ги поттикне меѓународните пријателства и да ја зголеми нивната свесност за различниот свет во кој живееме.

Галерија