social image
НАШЕТО УЧИЛИШТЕ
Општинското основно училиште „Браќа Миладиновци“ се наоѓа во с.Миладиновци,Општина Илинден. Нашето училиште е училиште со еднакви можности за раст и развој!
НАШАТА МИСИЈА
Нашето еко - училиште е пријатно катче за стекнување знаења, воспитување и толеранција помеѓу учениците, родителите и вработените.
НАШАТА ВИЗИЈА
Подобри услови за работата на училиштето,унапредување на мултикултурната соработка и помагање на учениците од социјално ранливите категории, ќе создадеме квалитетна клима за работа и ќе го подобриме училишниот успех.

ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ
БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ

OОУ” Браќа Миладиновци” с. Миладиновци се наоѓа во општина Илинден. Во состав на централното училиште работат две подрачни училиште во селата Текија и Мршевци.

Развојниот пат на училиштето може да се каже дека минува низ две етапи и тоа: првата од 1939 година, вторатаод 1957 година, па до денес. Училиштето “ Браќа Миладиновци” с. Миладиновци, работи во три објекти и тоа, централно училиште во с. Миладиновци и две подрачни училишта во с. Мршевци и с. Текија.

Известувања и вести

АКТИВНОСТИ

Добредојде на пролетта и ден на екологијата

Бројни активности во духот на здравата животна средина

Прочитај повеќе

Светски ден на поезијата

Творење

Прочитај повеќе

Пролетна офанзива 2024: ФРЛИ ЦВЕТНА БОМБА!

Ден на екологија

Прочитај повеќе

Светски ден на лица со Даунов синдром

Прегрнете ги различностите

Прочитај повеќе

Размена на идеи и искуства

Реализирана КА1 Еразмус мобилност

Прочитај повеќе

Сите сме еднакви

Онлајн квиз за недискриминација

Прочитај повеќе

Искрени честитки за среќно пензионирање

Среќни пензионерски денови на нашиот почитуван колега

Прочитај повеќе

Општински натпревар по природни науки

Освоени места на општински натпревар по природни науки

Прочитај повеќе

Општински натпревар по географија

резултати од одржан општински натпревар по географија

Прочитај повеќе